Watch with Lyrics: – ” Himal Bata ” Latest song by Santosh Ramdan

 

Thul didi ..hau..

Lau hai jau hai su samachar prachar grana..

Lakhai chora auchu..

Hami sabai yaha niri bhela bhayeka chau..

Ae..hora..

 

Himal bata bagne khola..kaha pugne hola..

Chaina hajur bhar chaina ..dui dina ko chola..

x2

 

Ae ni thul di diu..

Bible padau na..

Hasi khusi yeshu khristko maya badau na..x2

 

 

Jagat sansar maya moha..

Tero mero..lane kaha..

x2

Ae ni thul di diu bible padau na..

hasi khusi yeshu khristko maya badauna..x2

 

Jhari badal gham chaya..

Yeshu aaye..dina maya..

Ae ni thul di diu bible padau na..

hasi khusi yeshu khristko maya badauna..x2

 

Himal bata bagne khola..kaha pugne hola..

Chaina hajur bhar chaina ..dui dina ko chola..

Ae ni thul di diu bible padau na..

hasi khusi yeshu khristko maya badauna..x4

 

Source: – Ramdan Santosh Youtube Channel

 

 

Please leave a comment..

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: