Watch with lyrics: -” Bhanu ma kasarinew Nepali Christian songs by Rohit Thapa

  Bhanu ma kasari hridai ko gahirai…Chunu bhayo Yeshule..x2 Yeshule.. Jeevan ko bato yo..adhyaro thiyo jo bharnu bhayo jyoti le..x2

Read more